xx

 

Arkiverat material

Här samlar vi våra tidigare protokoll
och annat som bör finnas tillgängligt.

Årsmöte 2012
Årsmöte 2011
Årsmöte 2010, justerat juli-10
Årsmöte 2010
Årsmöte 2008
Årsmöte 2007
Årsmöte 2006
Verksamhetsberättelse 2006
Årsmöte 2005

Styrelsemöte april 2012
Styrelsemöte 1 feb 2006

Styrelsemöte 7 maj 2006
Styrelsemöte 5 sep 2006
Styrelsemöte 3 okt 2006
Styrelsemöte 14 nov 2006

 

För att öppna pdf krävs Acrobat Reader
Om du inte har det i din dator kan du hämta det här

 

Föreningen Ölandshästen ® 2005-2012 info@olandshasten.se
www.olandshasten.se
Webansvarig: ISGrafik