xx

 

Historik

Redan 1555 beskriver Olaus Magnus Ölandshästen i Historia om de nordiska folken.
ur texten kan vi läsa::

"Där finnas betydande hjordar av småväxta, men kraftiga hästar, vilka i uthållighet och rörlighet taga priset framför många hästar av grövre kroppsformer. De uppköpas av inhemska och främmande köpmän för nöjes skull och medföras till avlägsna orter för att avyttras såsom ett slags underdjur. Ty de äro särdeles kloka, så att de kunna inläras att hoppa och dansa vid ljudet av horn och trummor av personer som hava till födkrok att giva dylika förevisningar. Därjämte undervisas de i konsten att hoppa genom tämligen trånga järn- eller träband liksom hundar ävensom att med utomordentlig vighet slå volter. De kallas vid namn och befallas så att göra mer eller mindre invecklade rörelser, allt efter sin herres vilja. Detta slags hästar kunna, om så fodras, leva av soltorkad fisk och granträ. Öl och vin förtära de, tills de bliva berusade."

På 1800-talet ville man inte längre ha dessa småväxta hästar (Ölandshästen var 130 cm i mankhöjd). Utan man började avla fram större hästar. Ölandshästen blev därför färre och färre i antal, och 1925 slaktades den sista Ölandshästen som hette Lily. Hennes skelett finns än i dag bevarad och uppställd på Ölands Folkhögskola i Mörbylånga kommun.

Klicka för större bild

Vill du fördjupa dig mer i historiken?
Klicka på läs mer
Texten är från olika källor och är markerade med fet stil

Läs mer.....

 

Föreningen Ölandshästen ® 2005-2012, info@olandshasten.se
www.olandshasten.se
Webansvarig: ISGrafik