xx


Här finner ni våra dokument och en del nyhetsinfo från media och myndigheter som berör Ölandshästen.

 
Stadgar
Plan & Riktlinjer

Våra protokoll finner ni i Arkivet2011-05-14
Reportage om Ölandshästen i Östran

 
 

För att öppna pdf krävs Acrobat Reader
Om du inte har det i din dator kan du hämta det här

 

Föreningen Ölandshästen ® 2005-2012 info@olandshasten.se
www.olandshasten.se
Webansvarig: ISGrafik